15/3/13

ταχύτητα  αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουνχημικό ρολόι ιωδίου

1. το φύλλο εργασίας

και

2. η παρουσίαση  :        ρολόι ιωδίου


εργαστηριακή άσκηση Β΄ κατεύθυνσης