ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.  εργαστηριακή άσκηση : παρασκευή σαπουνιού
και  η παρουσίαση

2.   εργαστηριακή άσκηση : παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση χημικής ισορροπίας
και 
( εργαστηριακή άσκηση Β΄ κατεύθυνσης)

3. ταχύτητα  αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν
χημικό ρολόι ιωδίου
και
η παρουσίαση  :  ρολόι ιωδίου

4. εργαστηριακή άσκηση Β΄ κατεύθυνσηςΜέτρηση ενθαλπίας εξουδετέρωσης (ΔΗn) ισχυρού οξέος από ισχυρή βάση 

ΤΑΞΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ