22/11/11

Η Χημεία τον εικοστό αιώνα απο το χημικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Το χημικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσιάζει κάθε μήνα μια χημική ένωση . Για τους μήνες  Μάρτιο και Απρίλιο βρίσκουμε ένα καταπληκτικό αφιέρωμα στο διεθνές έτος Χημείας.
Είναι η ιστορία της Χημέας.

Το αφιέρωμα ... 
Η ιστορία της Χημείας ξεκινάει από την εποχή που οι προϊστορικοί άνθρωποι άρχισαν να ενδιαφέρονται για τα υλικά που χρησιμοποιούσαν για να κατασκευάσουν τις καλύβες τους, τα κεραμικά και γυάλινα σκεύη, τα μεταλλικά αντικείμενα και άλλα είδη καθημερινής χρήσης. Συγχρόνως, οι άνθρωποι άρχισαν να πειραματίζονται για το πως θα βελτίωναν τις ιδιότητες και την ποιότητα των υλικών και των αντικειμένων αυτών, αναμιγνύοντας διάφορα συστατικά και εφαρμόζοντας διάφορους τρόπους επεξεργασίας. Κάπου εκεί θα πρέπει να αναζητηθούν οι απαρχές της Χημείας, σε καμιά περίπτωση βέβαια ως επιστήμης, αλλά σαν μια μεθοδολογία που βασιζόταν σε εμπειρικές παρατηρήσεις του τύπου "δοκιμής και λάθους". Ωστόσο, και το τυχαίο αποδίδει, όταν διατίθεται άφθονος χρόνος.
περισσότερα στο
http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_history.htm