2/12/11

Διαγώνισμα Β΄ Χημείας Γενικής Παιδείας

Ένα μέρος από το διαγώνισμα 2-12-2012 
Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των παρακάτω ενώσεων


ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Αιθένιο
Πολλά φρούτα υπόκεινται σε τεχνητή ωρίμανση με ελεγχόμενη παροχή αιθενίου

Προπανόνη
 το γνωστό ασετόν για να ξεβάφουν τα νύχια

2- επτανόνη 
Φερομόνη  συναγερμού στις μέλισσες, προκειμένου το μελίσσι να αμυνθεί  αποτελεσματικά σε κάποιο εχθρό του.

Αιθανικό οξύ
κύριο συστατικό του ξιδιού

Βουτανικό οξύ
Η οσμή του ταγγισμένου βουτύρου

Αιθανόλη
Οινόπνευμα

Προπενάλη
 Είναι μια από τις ουσίες που δίνει στο τραγανιστό μπέικον τη χαρακτηριστική του οσμή.

Βουτανικός αιθυλεστέρας
 Άρωμα – γεύση Ανανά