24/2/12

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 10%

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2012 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και υποψηφιότητας για το 10% των θέσεων εισακτέων (χωρίς νέα εξέταση)
Η αίτηση - δήλωση