14/3/12

Η προκύρηξη για τις στρατιωτικές σχολές


Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν απευθείας ή με συστημένη επιστολή τα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι 30 Μαρτίου 2012