20/3/12

πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία

Θα μπορούσε να λέγεται «Ψηφιακή αγωγή» ή «Εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες». Σε κάθε περίπτωση, ειδικοί και άμεσα ενδιαφερόμενοι επισημαίνουν την ανάγκη να εισαχθεί το συντομότερο δυνατόν στη διδακτική ύλη των σχολείων ένα μάθημα για τη σωστή χρήση του διαδικτύου
περισσότερα εδώ