20/4/12

Το τρίτο πρόσωπο του ηλεκτρονίου


Από τα ολόνια (holons) που φέρουν το φορτίο και τα σπιόνια (spinons) για την περιστροφή στα ορμπιτόνια για την τροχιακή στροφορμή.