3/6/13

γ λυκείου - σχολικό βιβλίο χημείας
Κεφάλαιο 1
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Κεφάλαιο 3
ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ


ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ