27/6/12

Γιατί το ζεστό νερό παγώνει ταχύτερα από το κρύο;

 Σύνδεση μεταξύ των μορίων 
Η2Ο στον πάγο.
Σε όποιον βρει την απάντηση η βρετανική Βασιλική Εταιρεία Χημείας προσφέρει 1250 ευρώ 
Περισσότερα και
ακόμα περισσότερα