21/8/12

κάποτε υπήρχε και ένα βιβλίο επιλογής στη Β Λυκείου.
Από φέτος δεν υπάρχει στα μαθήματα επιλογής.
Είναι ή μάλλον ήταν αυτό