1/1/13

 
 


Από τη θεωρία του Λεβ Νταβίντοβιτς Λαντάου στο νέο προτεινόμενο πλαίσιο όπου οι καταστάσεις της ύλης περιγράφονται όχι από τους βαθμούς συμμετρίας, αλλά από την κβαντική ιδιότητα της διεμπλοκής.Η κβαντική διεμπλοκή (ή συσχετισμός) είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο δύο σωματίδια είναι αλληλένδετα και οι μετρήσεις στο ένα επηρεάζουν το άλλο ανεξάρτητα της απόστασης μεταξύ τους. περισσότερα στο άρθρο της καθημερινής.