13/1/13

Τα παιδιά τις τελευταίες μέρες ζητάνε πληροφορίες για το υποξείδιο του αζώτου.
Το χημικό τμήμα του πανεπιστημίου Αθηνών κάθε μήνα παρουσιάζει και μια χημική ένωση.Τον Μάιο που μας πέρασε παρουσίασε αυτή την ένωση.

              το υποξείδιο του αζώτου