13/8/13

εξεταστέα ύλη χημείας πανελλαδικών 2013-14

ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων για το σχολικό έτος 2013-14. 

εξεταστέα ύλη
ΧΗΜΕΙΑ


Aπό το βιβλίο «Χημεία» της Γ ́ Τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ.ά., έκδοση 2013.


Κεφάλαιο 1 Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και ο περιοδικός πίνακας, εκτός από:

α) την ηλεκτρονιοσυγγένεια της παραγράφου 1.4 (σ. 26) και

β) τα σχήματα μορίων − θεωρία VSEPR της παραγράφου 1.5 (σ. 32−35).Κεφάλαιο 3


Οξέα − Βάσεις και Ιοντική ισορροπία,εκτός από:

α) την ισχύ οξέων − βάσεων και μοριακή δομή της παραγράφου 3.2 (σ. 99−101) και

β) την παράγραφο 3.7 Γινόμενο διαλυτότητας (σ. 131−137).Κεφάλαιο 5Οργανική χημεία,

εκτός από:

α) το επαγωγικό φαινόμενο της παραγράφου 5.1 (σ. 199−200)
β) την παράγραφο 5.2 στερεοϊσομέρεια (εναντιοστερεομέρεια και διαστερεομέρεια) (σ. 201−214)
γ) την αρωματική υποκατάσταση της παραγράφου 5.3 (σ. 221−222)
δ) τους μερικούς μηχανισμούς οργανικών αντιδράσεων της παραγράφου 5.3 (σ. 230−236) και
ε) τις οργανικές συνθέσεις της παραγράφου 5.4 (σ. 237−245) με εξαίρεση την αλογονοφορμική αντίδραση (ο. 239−240).