28/12/13

ένας μελισσοκόμος στην τάξη μας
Την Παρασκευή 20/12/2013 είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο σχολείο μας και στο μάθημα <<Γεωλογία – Διαχείριση φυσικών πόρων της Α΄ τάξης, ύστερα από πρόσκληση, τον  κ. Νταλαμπάκο Βασίλειο μελισσοκόμο.Ο κ. Νταλαμπάκος ανταποκρίθηκε με μεγάλη χαρά φέρνοντας μάλιστα μαζί του μια κυψέλη.  Η παρουσία του εξελίχθηκε σε ένα καλά οργανωμένο μάθημα μελισσοκομίας.
                                       ένας μελισσοκόμος στην τάξη μας