10/5/14

Ενιαίο λύκειο 2013-14: αξιολόγηση των μαθητών

 Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών στην Α ́ τάξη Ημερήσιου και στις Α ́ και Β ́ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται:
i) Γενικός βαθμός προαγωγής ίσος ή ανώτερος τουδέκα (10) και
ii) βαθμός ετήσιας επίδοσης σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο − κλάδο των μαθημάτων «Ελληνική Γλώσσα» και «Μαθηματικά» τουλάχιστον δέκα (10) και σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα τουλάχιστον οκτώ (8). 
 το προεδρικό διάταγμα
τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος  60/2006