28/5/15

σχολές ανά επιστημονικό για το σχολικό έτος 2015-2016 και συντελεστές βαρύτητας

28-05-15 Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων για το σχολικό έτος 2015-2016 
εδώ 
και το ΦΕΚ