23/9/15

Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις - νόμος 4327/15


εκπαιδευτικά προγράμματα γενικού Λυκείου
φοίτηση - απόλυση μαθητών 
εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων γενικού Λυκείου
επαγγελματικό Λύκειο
νόμος 4327/2015