2/10/15

αμμωνία

Γνωστή από τους αρχαίους Αιγύπτιους, τους Ρωμαίους και τους χυμευτές του Βυζαντίου.
περισσότερα εδώ

  Η αμμωνία χρησιμοποιείται ως βοηθητική ύλη των τροφίμων με μορφή του άλατος όξινο ανθρακικό αμμώνιο που  έχει χημικό τύπο NH4HCO3.