28/3/16

19-3-2016 θέματα και λύσεις 30ου διαγωνισμού χημείας

Ένωσν  Ελλήνων Χημικών
Στην ιστοσελίδα της εεχ και στα συνημμένα αρχεία υπάρχουν τα
θέματα Α΄Λυκείου
θέματα Β΄Λυκείου
θέματα Γ΄Λυκείου
και οι
λύσεις όλων των θεμάτων