15/3/13

 εργαστηριακή άσκηση : παρασκευή σαπουνιού


εργαστηριακή άσκηση : παρασκευή σαπουνιού

το φύλλο εργασίας

και  η παρουσίαση

παρασκευή σαπουνιού
η εργαστηριακή άσκηση για τη Β΄Λυκείου γενικής παιδείας