15/3/13

εργαστηριακή άσκηση : παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση χημικής ισορροπίας

και 

2. παράγοντες χημικής ισορροπίας


η εργαστηριακή άσκηση της Β΄κατεύθυνσης