17/12/12


 Με το ήλιο δεν τα ταίριαξε, τον σίδηρο τον οξείδωσε , με το βάριο.....


 ευχαριστώ