11/8/18

ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Α,Β,Γ Λυκείου και οι αναθέσεις μαθημάτωντο ωρολόγιο πρόγραμμα του Λυκείου σε ώρες και οι αναθέσεις
Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

μαθήματα (ώρες)

γενικής παιδείας

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία  (5)

 Νέα Ελληνική Γλώσσα (2)

Λογοτεχνία  (2)

Άλγεβρα (3)


·       Γεωμετρία  (2) 
·       Φυσική  (2)
·       Χημεία  (2)
·       Βιολογία  (2) 
·       Ιστορία, (2) 
·       Πολιτική Παιδεία (3)
·       Θρησκευτικά (2) 
·       Ερευνητική Εργασία (2) 
·       Ξένη Γλώσσα (2)
·       Φυσική Αγωγή (2) 
·       επιλογής ένα από τα
·       Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (2) 
·       Εφαρμογές Πληροφορικής (2)
·       Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (2) 
·       Καλλιτεχνική Παιδεία (2) 
·       Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
·       μαθήματα ( ώρες )
γενικής παιδείας
·       Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2)
·       Νέα Ελληνική Γλώσσα (2)
·       Λογοτεχνία (2)
·       Άλγεβρα (3)
·       Γεωμετρία (2) 
·       Φυσική (2) 
·       Χημεία (2) 
·       Βιολογία (2) 
·       Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1) 
·       Ιστορία (2) 
·       Φιλοσοφία (2)

·       Πολιτική Παιδεία (2) 
·       Θρησκευτικά (2) 
·       Ερευνητική Εργασία (1) 
·       Ξένη Γλώσσα (2)
·       Φυσική Αγωγή (1) 
Ανθρωπιστικών Σπουδών 
·       Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3) 
·       Βασικές Αρχές Κοινωνικών (2) 
Θετικών Σπουδών 
·       Φυσική (3) 
·       Μαθηματικά (2) 
Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
μαθήματα (ώρες)
γενικής παιδείας
·       ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (1)
·       ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  (2 )
·       ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  (1)
·       ΙΣΤΟΡΙΑ (2)
·       ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ  (2)
·       ΒΙΟΛΟΓΙΑ (2)
·       ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (1)
·       ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ  (2)
·       ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  (2)
·       προσανατολισμού
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
·       ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (5)
·       ΙΣΤΟΡΙΑ (3)
·       ΛΑΤΙΝΙΚΑ (3)
·       ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (2)
·       ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (2)
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
·       ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  (5
·       ΦΥΣΙΚΗ   (3)
·       ΧΗΜΕΙΑ   (3)
·       ΒΙΟΛΟΓΙΑ (2)
·       ΑΕΠΠ (2) 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
·       ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (5)
·       ΑΟΘ (3)
·       ΙΣΤΟΡΙΑ (3)
·       ΑΕΠΠ (2)
·       ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (2)
Επιλογής ένα από τα
·       Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) (2)
·       Ελεύθερο Σχέδιο (2)
·       Γραμμικό Σχέδιο (2)
·       Ιστορία της Τέχνης (2)  
·       Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (2)